راهکار تخصصی پخش دارویی

نرم افزار مبنا ویژه صنایع پخش دارویی

ارائه خدمات مناسب و قابل قبول به مشتریان مختلف در صنایع مختلف، تنها با استفاده از تجربه بدست آمده از سال‌ها فعالیت در کنار پرسنل متخصص و ابزار مناسب مقدور است و در این راه شرکت مشاوران برگزیده نرم‌افزار، راه طولانی‌ای را طی نموده تا شناخت کامل و کافی از صنایع مختلف و مشتریان بزرگ بدست آورد. برآورده کردن خواسته های ایشان، این امکان را برای گروه مبنا فراهم کرده تا با ارائه راهکار‌های جامع و تخصصی، پاسخگوی کلیه نیازهای مشتریان خاص باشد.


پخش مویرگی دارویی

در صنعت پخش مویرگی دارویی مهمترین شاخص ایجاد تمایز، سرعت توزیع است.

با توجه به حیاتی بودن دارو در زنجیره تامین کشور سرعت زمان اخذ درخواست و ثبت سفارش و صدور فاکتور و توزیع و تحویل کالا به داروخانه بسیار مهم است. در چنین پروسه‌ای با این اهمیت سرعت توزیع کنترل‌هایی نظیر اعتبار سنجی مشتریان و سهمیه بندی کالاها به ازای هر داروخانه و خروج کالا مبتنی بر سری ساخت و تاریخ انقضا نباید به کاهش سرعت توزیع ختم گردد. ضمن اینکه ایراد در هر یک از روال های ذکر شده می تواند منجر به مشکلات جدی در سلامت بیمار و یا نظام توزیع و پخش دارو گردد. یک شرکت توزیع و پخش مویرگی دارو با متوسط ۱۰ شعبه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ فاکتور در روز در کلیه شعب تحت پوشش صادر می کند. هر یک از این سفارشات می‌تواند داستان مجزا و منحصر به فرد خود را داشته باشد. دقت، صحت و سرعت در ارسال تک تک این سفارشات می‌تواند یک پخش مویرگی دارو را از دیگری متمایز نماید.


پخش مویرگی دارویی

در صنعت پخش مویرگی دارویی مهمترین شاخص ایجاد تمایز، سرعت توزیع است.

با توجه به حیاتی بودن دارو در زنجیره تامین کشور سرعت زمان اخذ درخواست و ثبت سفارش و صدور فاکتور و توزیع و تحویل کالا به داروخانه بسیار مهم است. در چنین پروسه‌ای با این اهمیت سرعت توزیع کنترل‌هایی نظیر اعتبار سنجی مشتریان و سهمیه بندی کالاها به ازای هر داروخانه و خروج کالا مبتنی بر سری ساخت و تاریخ انقضا نباید به کاهش سرعت توزیع ختم گردد. ضمن اینکه ایراد در هر یک از روال های ذکر شده می تواند منجر به مشکلات جدی در سلامت بیمار و یا نظام توزیع و پخش دارو گردد. یک شرکت توزیع و پخش مویرگی دارو با متوسط ۱۰ شعبه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ فاکتور در روز در کلیه شعب تحت پوشش صادر می کند. هر یک از این سفارشات می‌تواند داستان مجزا و منحصر به فرد خود را داشته باشد. دقت، صحت و سرعت در ارسال تک تک این سفارشات می‌تواند یک پخش مویرگی دارو را از دیگری متمایز نماید.

بیش از 75% از پخش های سراسری داروییبرخی از مشتریان ما

                       


دغدغه های صنعت

 • فرآیند‌های پیچیده و فرار از بوروکراسی
 • جلوگیری ضایع شدن کالا
 • روال های پیچیده تخفیفات و پروموشن
 • محاسبات خواب انبار
 • تامین کالا از تامین کننده و آنالیز دقیق موجودی قطعی و امانی
 • تخصیص و ارسال کالا به شعب
 • درخواست مکانیزه شعب از دفتر مرکزی
 • مدیریت شعب و عملیات یکپارچه توزیع و پخش
 • کنترل دقیق اعتبارات جهت جلوگیری از از بین رفتن منابع سازمان
 • آنالیز کامل مانده بدهی مشتریان
 • عملیات یکپارچه مالی