به شرکت ویرا خوش آمدید ! (شماره ثبت : ۱۴۳۲۷)
روند اجرای پروژه
۱ سفارش پروژه
کارفرما با تکمیل فرم درخواست پروژه و توضیحات کامل به صورت آنلاین یا حضوری پروژه خود را ثبت کنند.
۲ برسی سفارش و مشاوره رایگان
پس از ثبت پروژه ، کارشناسان ما تمامی جوانب پروژه شما را برسی کرده و پیشنهاد هایی به شما خواهند داد تا پروژه به صورت هر چه بهتر و منظم تر به پیش رود.
۳ قیمت گذاری و زمان بندی قرارداد
پس از توافق روی قیمت و روند پروژه ، کارفرما با شرکت به مرحله عقد قرار داد رسیده و پروژه شروع خواهد شد.
۴ طراحی اولیه پروژه
پس از پرداخت ده درصد از مبلغ توافق شده متخصصین ما به صورت کامل طرح پروژه و روند کارکرد پروژه را برای اصلاحات و اطلاع رسانی به کارفرما تحویل خواهند داد ، تا قبل از شروع پروژه کارفرما بتواند به صورت کامل پروژه تکمیل شده در پایان کار را عینا ببیند.
۵ شروع پروژه
پس از توافق و اصلاحات طرح نهایی پروژه سی درصد از مبلغ پرداخت شده و پروژه شروع خواهد شد.
۶ پایان پروژه
پس از پایان پروژه ، سی درصد دیگر از مبلغ دریافت شده و پروژه برای برسی کیفیت و اصلاحات نهایی به مدت دو روز در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.
۷ اصلاحات نهایی و انتشار
پس از برسی پروژه توسط کارفرما ، اشکالات نهایی در صورت وجود برطرف شده و پس از تسویه حساب کامل پروژه شما منتشر شده و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
۸ پشتیبانی
پس از انتشار پروژه ، طبق توافق متخصصین ما به صورت حرفه ای از پروژه شما پشتیبانی خواهند کرد.